Ev&Stil Fuarı
Küratör: William Myers

Küratör: William Myers

Aslen New York'lu olan yazar, küratör ve öğretmen William Myers, şu anda Amsterdam'da yaşıyor. New York Modern Sanatlar Müzesi (MoMA) tarafından yayınlanan ilk kitabı Biodesign: Nature + Science + Creativity (Biyotasarım: Doğa + Bilim + Yaratıcılık) (2012), çalışmalarına canlı süreçleri de dahil eden tasarımcı ve mimarların yeni geliştirdiği uygulamarı ortaya koyuyor. Eindhoven, MU Gallery'deki Matter of Life (Yaşam Meselesi), Rotterdam New Institute’daki Biodesign (Biyotasarım) ve New York Proteus Gowanus’taki Cut/Paste/Grow (Kes/Yapıştır/Yetiştir) yakın zamandaki sergileri arasında.

Ev&Stil Fuarı

ÜZERİNDE
YÜRÜDÜĞÜNÜZ
HALI AYAĞINIZI
TEMİZLESE?

Ev&Stil Fuarı

YA DA GÜN
İÇİNDE YIPRANAN
AYAKKABINIZ
SABAH OLMADAN
KENDİNİ YENİLESE?

BİYOLOJİ VE TASARIMIN BİRLEŞTİĞİ İNOVATİF PROJELER BIODESIGN SERGİSİNDE!

Biyoloji ve teknolojinin bir araya gelmesi inovatif tasarımların ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Bio Design Sergisi, teknolojinin biyoloji biliminin sunduğu çıktılar ile beslenmesiyle geliştirilen, 15 farklı tasarım ve malzemenin sanat ile birleştiği bir sergi. Yaşayan mikroorganizmalar ile tasarım yapma yetisinin en inovatif örneklerini oluşturan projeler bu sergide yer alıyor. Bio Design Sergisi; doğa, yaratıcılık ve bilimin merceğinden geleceğe projeksiyon olma özelliği taşıyor.